Archive for the ‘Мъдри’ Category

Барака – един чудесен филм…   Leave a comment

https://www.youtube.com/watch?v=gEyguwQalCI&feature=player_embedded

Advertisements

Прекрасно зелено   Leave a comment

Чудесен, много приятен, забаен, мъдър филм.

Posted 06.08.2012 by Secret Rose in Мъдри, Прозрачни

.   Leave a comment

Posted 04.05.2012 by Secret Rose in Мъдри

@–;–   Leave a comment

Чудесен филм. Историята на авторката на „Хари Потър“

(:

Туареги – интересно   6 Коментари

Казват, че АМАЗИГИТЕ  (берберите) са запазили финикийския език до времето на Св. Августин през 5-ти век, а следи от Финикийската азбука могат да бъдат намерени в ТИНИФАХ – берберската писменост, за която ще прочетете след малко
Финикийските колонии в Северна Африка се създават като мирни общности, подтикнати от желанието на финикийците са търгуват в амазигите, живеещи в региона. Тези колонии са обитавани от финикийци от източното Средиземноморие. Взаимният интерес към по-различни стоки и общуване между 2 култури, зачитането на традициите, подпомага активният обмен и заселването на все повече финикийци по тези земи.
Присъствието на берберите в Северна Африка показва, че „Арабския свят” не е съставен от 325 милиона араби и всякакви обобщения са неуместни. Пан-арабизма е наложен на местните – къде по политически причини, къде поради желание за по-лесно обобщаване и „завземане” на територии, особено през 7-ми век. Амазигите, така както повечето хора от тези земи принадлежат към многобройна етническа група, която има различен произход, традиции, език, литература, изкуство и история.
АМАЗИГ, които означава „свободни хора”  са наричани още и бербери- определени, които самите те не харесват – заради етимологията му – произлиза от „варварин” , а и защото им е дадено от римляните – като събирателно описание на една общност.
Така или иначе, това име е придобило популярност, и се знае, че в средновековна Испания повечето моори /маври/ всъщност имат берберски произход, освен това са приели арабската мисюлманска култура и зори писмеността. Днес, по отношение на етнически принцип, берберите са доминиращата част от населението в Мароко, Алжир, Тунис и Мавритания. Едни от най-популярните племена са туарегите – мъжете-войни от това племе носят отличителните индигово-сини тюрбани и джелаби.
Мисюлмани, но не и араби
В етническо отношение, арабите не са основното население на Мароко и Алжир. Берберите говорят съвсем различен език от арабския, в политически аспект, арабите са малцинство, но са доминирали  тези страни – в продължение на векове и същевременно са правили опити да заличат говоримият местен език и да наложат арабския. По настоящем берберския се изучава като официален предмет в някои училища и университети в Алжир, Мароко и Тунис. Редица проекти, насочени към популяризирането на медиите, традиционната култура, традиция и образование. През 2001 и 2002-ра, в Мароко и Алжир се провеждат първите демонстрации, целящи официалното признаване на берберската идентичност и държавното финансиране на занятията по берберски език /европейците го наричан берберски, арабите – шиха, а самите бербери – тамазиг/
Традиционни, този език се говори у дома и в общността. Същевременно има 2 радио-станции в Нигер и Мали, които излъчват на берберски. Националното радио на Мароко има емисии на Талхебит, Тамазиг и Тарифит. Жт времето, в които Алжир е френска колония има радиостанция, която излъчва на Кабиле. В Алжир Тамазиг е признат за официален език.
Хронология на основните събития в берберската история
•   около 3000 BC – в Египетски  ръкописи за пръв път се споменава за общност, по настоящем известна като бербери;
•   около 1100 BC – финикийците създават търговски центрове
•   около 800 BC – основава се Картаген
•   146 BC – римляните разрушават Картаген и създават провинция Мавритария Тингитана (от тук е и произхода на названието маври) в Северна Африка /Тамазига – Мароко, Алжир, Тунис и една през 1956 – Либия.
•   около 200 – берберите приемат християнството
•   около 350 – Северна Африка/Тамазига – Мароко, Алжир, Тунис и части от Либия стават „люлка” на еретични християнски култове в римската империя
•   около 400 – Свети Августин /с берберски произход/ St. Augustine
•   429 – вандалите навлизат в Северна Африка;
•   533 – Византийската империя прогонва вандалите и завзема Северна Африка – религиозни конфликти берберите християни и византийската църква;
•   674-700 – араби – мюсюлмани прогонват византийците и завладяват Северна Африка. Берберите постепенно започват да приемат исляма.
•   711-713 – Испания е завладяна от Араби-мюсюлмани. Създава се провинция Ал-Андалусия.
•   1085-1258 – берберските донастии Алморавид и Алмохад управляват Ал-Андалус и Северна Африка.
•   1492 – маврите са изгонени от Ал Алдалус
•   1900 – Френски и испански колонизаторски набези в Северна Африка и последвала колонизация
•   1956-1963 – независимост за Северна Африка

Има сведения, че по света живеят около 14 и 35 милиона хора, които говорят на езика на берберите, но у трудно да се посочи точният им брой. Повечето страни от Магреб не проследяват езика, който говорят жителите им. От друга страна, тези езици се говорят от номадите – често трудни за откриване. Не е без значение и факта, че всяка отделна берберска общност назовава езика, на който говори по различен начин – това повдига въпроса дали се говорят различни езици или напротив – диалекти на един и същ език. Ето сравнителна таблица за берберските общности и техните диалекти:

ТАЧЕЛХИТ – 3 милиона – Мароко
ТАМАЗИХ/ТАМАЗИГ/ – 3 милиона – Мароко
КАБИЛЕ – 2,5 – до  милиона – Алжир
НАФУЗИ – 160 000 – Либия
ТАРИФИТ – 1,7 милиона – Мароко
ТАЧАУИТ – 1,4 милиона – Алжир
ТАМАШЕГ – 281 000 – Мали
ТАМАЖЕГ – 250 000 – Нигер
ТАМАЖАЯ – 640 000 – Нигер

Тамазиг – език с 38 съгласни
Берберският език принадлежи към африканската група на афро-азиатското езиково семейство, както и древния египетски. В тамазиг има само 3 гласни – а, и, у и 38 съгласни.
Подредбата на думите е следната: ГЛАГОЛ – ПОДЛОГ – СУБЕКТ. Изречението: Момчето пи вода звучи така „Пи момчето вода” .

Азбуката Тифинаг /Тифинах/Посоки на изписване
В наши дни се използва стандартната посока на изписване – от ляво на дясно. Пишело се е и от дясно на ляво, а древни ръкописи съдържат и вертикални надписи: както от долу-нагоре, така и отгоре-надолу. При изписване от дясно на ляво, символите се обръщат вертикално.
Ето и примерна схема на начина, по който изглежда азбуката.

http://www.omniglot.com/images/writing/tifinagh.gif

http://www.ancientscripts.com/images/berber4.gif

Често наричат туарегите „сините хора”  -заради цвета на дрехите, които носят. Днес някои от тях имат смесени бракове с представитери на общности от централна Африка и така част от традициите им загиват. През 1990 г., асимилацията и икономическата безизходица води до въоръжен конфликт. Значителна част от туарегите изоставят номадския начин на живот и се заселват в основните градове на Сахара, близо до местата, където са живели с караваните си – Тамарансет в Алжир и Агадес в Нигер.

Произходът на името Туарег не може да се определи с точност. Според някои изследователи произлиза от арабската дума „изоставен”, или от названието на област в Либия, все още наречена тарга – долина или вдлъбнатост. Французите използвали и популяризирали думата туарег за множествено число на тагруи (женски род е таргуа, а множествено число– туарег). Често събирателно се използва названието туарег
Туарегите предпочитат да ги наричат „свободни хора” или „имажаган”, „имухаг” / горди и свободни/.
Разделени на няколко общности, милион и половина туареги живеят в 5 страни на африканския континент – хора без граници.
Туарегското общество е много йерархично, обособени са следните категории:
•   имажаган: благодорните племена;
•   имрад: племена – васали;
•   инеслемен: племена (единственото число на думата „инеслем”, означава мюсюлманин);
•   инаден: ковач
•   ирауелан: бивш затворник
•   иклан: чернокожи роби (единственото число „Акли” означава „черен”);
•   беллас: освободени роби
•   бузу: освободени роби (в диалекта хауза)

Туарегите са моногамни, при все че под влиянието на исляма, отделни мъже решават да имат повече от една жена .Мъжът е задължен да осигури имането – камили, добитък – дава се на семейството на булката, а семейството на булката дава палатката и обзавеждането – това е необходимо, тъй като при развод, жената запазва собствеността. Не е присъщо за мъж да взима неща от жена. По принцип, семействата идват от една и съща прослойка от обществото

Дрехи
Туарегите носят дълго сини дрехи и тюрбан. Само мъжете покриват косите си, а жените – не. Не е присъщо на мъжете да излизат без тюрбан, а много възрастните не показват устите си пред външни хора, тъй като това е проява на алчност и ненаситност. Разбира се, има и други тюрбани – жълти, червени, зелени, но бялото, наред със синьото имат специално значение – това е израз на уважение.
Тази общност се управлява от жени: жената избира мъжа, жената се развежда, принадлежността към общността се дава по произхода на жената – майка туарег, ражда деца туареги.

Митове на пустинята Сахара

Записах тази история през 1990 –та година, по време на експедиция в пустинята Сахара. Повечето митове ми бяха разказани от араби, които подпомагаха пътуването ми.Всяко спиране на караваните за пренощуване, беше начало на пътуване в света на думите. Тези среднощни разкази сред пустинята ме убедиха в едно – арабите са виртуозни разказвачи!!
„Някъде в пределите на моята, населена с туареги страна, каза моят водач, се простирала долина със светещи камъни…. Но не мислете, че всички камъни блестели – само някои. Тя била населена от змии, които скачали така високо, че достигали гърбицата на камила. През деня змиите спели под камъните, но вечер се събуждали и нападали замръкналите в долината. Въпреки тази опасност, през нощта долината била убежище на мъже, решени да съберат всички светещи камъни. Изплашени от пъргавината на змиите, стремейки се да запазят живота си, мъжете се опитвали да яздят прави като същевременно посипвали светещите камъни с въглен на прах. Връщали се обратно по светло, на следващия ден, за да съберат белязаните съкровища.
Но съкровища има не само в долината… има и дворци, които очите обхождат, желанията и страстите да имаш разкош – надхвърлят, а ръцете не могат да обемат… Има дворци – неръкотворни – така красиви….Има дворци, в земите, населени от туарегите, където дърветата раждат скъпоценни камъни, вместо плодове. Дворци, покрити с яспис, кедър и сапфири. В тези дворци живеят жени – по-красиви от музите. За красавиците, разкошът не е достатъчен, защото е пред очите им. Тези жени застават на покрива на двореца и пеят, пеят, приканват с песни уморените пътници да влязат, за утолят жаждата си, да напълнят сетивата с разкош.
Досега човешки крак не е стъпвал там. Говорят, че подведен от съблазънта, пътникът може да влезе….веднъж отзовал се зад стените, той открива, че пленителния мираж се отдалечава…. всяка следваща крачка не го приближава към спокойствието и красотата, а напротив, кара го да върви, изнурен, отпаднал, но следващ пътеката на страстите, която си е начертал.

”Чудеса и легенди от пустинята Сахара”, Хардинг – Кинг, Том 13, № 3, Фолклор, Сепрември 1902             

Туарегите са едни от най-интересните народи на земята.

Споделената информация е от тук а в темата споделят още безброй интересни неща…

И още…

Posted 25.04.2012 by Secret Rose in Мъдри, Шепотни

Филмче   Leave a comment

Чудна приказка е.

Posted 10.03.2012 by Secret Rose in Мъдри

Папесса Йоанна   Leave a comment

Интересен филм…

imdb.com

Posted 08.03.2012 by Secret Rose in Мъдри